Disclaimer

De website van praktijk Moya is zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. Mochten er desondanks onjuistheden in deze website staan, dan kan praktijk Moya hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden. Aan eventuele onjuistheden of onvolledigheden kunnen geen rechten ontleend worden. Praktijk Moya kan evenmin aansprakelijk gesteld worden indien zich, door het gebruik van deze site of de er in opgenomen links, bij de raadpleger schade zou voordoen van welke aard ook. Verwijzingen naar andere sites Praktijk Moya is niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites waarmee een link vanuit deze site gemaakt wordt. Dergelijke verbinding naar andere, externe informatiebronnen wordt louter informatief gelegd en houdt geen enkel standpunt in tegenover de inhoud of het bestaan ervan. Mocht U evenwel technische problemen vaststellen of bedenkingen hebben bij de inhoud van die sites, dan kan u dat melden zodat er maatregelen getroffen kunnen worden om de betreffende links aan te passen of te verwijderen.