Door wie

Tijdens en na het afronden van de HBO-J (Jeugdwelzijnswerk) in Zwolle, heb ik onder andere gewerkt bij Medisch Kinderdagverblijven, Zon & Schild en bij Bartimeus in Zeist.
Na een paar jaar ben ik in Zuid Afrika gaan wonen waar ik eerst manager werd van een restaurant. Later verzorgde ik, samen met een collega, een nieuwsbrief voor het bergdorp waar wij woonden. In 2001 keerde ik, getrouwd, terug naar Nederland.logo van de HAN

De eerste paar jaar heb ik mij toegelegd op de verzorging van onze twee kinderen. Daarna ben ik een 4 jarige beroepsopleiding begonnen aan de Haagse Academie voor Natuurgeneeswijzen (HAN); een hele prettige opleiding waar ik veel leerde. Het hoofdvak was reflexzone therapie maar daarnaast was er onder andere ook onderwijs in psychologie, filosofie, omgangskunde en voedingsleer. Een belangrijk onderdeel was de Medische Basiskennis op HBO-niveau.

logi van het VNRTIk ben lid van de Vereniging van Nederlandse Reflexzone Therapeuten (VNRT). 
Dit is de beroepsvereniging van gekwalificeerde zelfstandig werkende reflexzonetherapeuten. Haar licentieleden hebben naast een gedegen opleiding reguliere medische kennis, omgangskunde en voeding, diepgaande kennis van de reflexzonetherapie. Licentieleden van de VNRT worden beëdigd en zijn onderworpen aan regels en normen die zijn vastgelegd in een beroepsprofiel, in gedragscodes op het gebied van de informationele privacy, persoonlijke integriteit, hygiëne en praktijkinrichting. De VNRT verplicht haar leden tot het volgen van bijscholing. Daarnaast onderhouden zij collegiaal contact via intervisie en visitatie.

Sinds februari 2010 ben ik tevens registertherapeut BNG. Ik sta nu ingeschreven in het RBNG-register (www.rbng.nl) zodat de kans dat uw verzekeraar een behandeling vergoed nog groter is.